ศูนย์วิทยบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท
  รายละเอียด ::

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เรื่อง“การใช้ฐานข้อมูล Academic  Search Complete และ Book Collection (EBSCOhost)”

  หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดอบรมผู้ใช้บริการตาม “โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” โดยจัดอบรมทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่
  ครั้งที่ 1  วันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา14.00 -16.00 น.  อบรมให้กับอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ณ  ห้อง 7208  อาคาร 7
   รอบที่ 2  วันที่ 19 มีนาคม 2559  เวลา 10.00 - 12.00 น.  อบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท
  ณ ห้อง 9404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9)  
   

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-09-16