ศูนย์วิทยบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบอกรับและให้บริการ
  รายละเอียด ::

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  บอกรับและให้บริการ


  ฐานข้อมูลที่บอกรับ    =  Academic  Search Complete ฐานข้อมูลที่บริษัท (EBSCO)  ให้ทดลองใช้ ได้แก่         
                   
  - Book Collection (EBSCOhost)
  - eBook Academic Collection
  - Education Research Complete
  - Regional Business News  
  - Business Source Complete
                              
    ฐานข้อมูลวารสาร  Academic Search Complete   

  Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบอกรับ เนื้อหาภายในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์    ครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานหนึ่ง  รวบรวม บทคัดย่อจากวารสารวิชาการมากกว่า 14,000 ชื่อเรื่องและวารสารวที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,800 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887  Academic Search Complete  ครอบคลุม สาขาวิชาการได้แก่ มานุษยวิทยา  ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา การศึกษา ดนตรี เภสัช จิตวิทยา สตรีศึกษา และสาขาอื่น ๆ
   

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-09-16